Asszertív jogaink és kötelességeink.

1.) Jogod van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak veled, meghallgassanak és komolyan vegyenek. Neked is ugyanígy kell bánnod a hozzád fordulókkal.

2.) Jogod van kifejezni a véleményedet olyan formában, hogy az mások számára ne legyen sérelmes, megalázó. Másoknak is ugyanígy joguk van kifejezni a véleményüket.

3.) Jogod van megfogalmazni a szükségleteidet (a másik hibáztatása, megalázása nélkül).Másoknak is joguk van a szükségleteik megfogalmazásához.

4.) Jogod van kifejezni, ha nem érted, mások mit akarnak tudatni veled, ha szándékaikat, problémáikat, érzéseiket, gondolataikat csupán jelzésekkel, célzásokkal próbálják közölni, és azt várják tőled, hogy kitaláld azokat. Nincs jogod elvárni, hogy mások megértsenek, ha csupán jelzéseket adsz nekik, és kommunikációd nem teljesen egyértelmű, nem érthető vagy félreérthető.

5.) Jogod van meghúzni a határaidat, és nemet mondani anélkül, hogy bűntudatot éreznél. Másoknak is joguk van nemet mondani bűntudat nélkül.

6.) Jogod van kérdéseket feltenni. Másoknak is joga van ugyanehhez.

7.) Jogod van kérni, amit szeretnél. Információt, támogatást, védelmet, biztonságot, odafordulást. Magán és hivatalos ügyekben is. Szakmait, orvosit, szociálist, rendőrit, jogit is. Mindenkinek joga van ugyanehhez. Kötelességed tájékoztatni azt, aki ezt kéri tőled, azokról a dolgokról és tényekről, amelyekben kompetens vagy, és őt személyében érintik.

8.) Jogod van megkapni, azt, amiért fizetsz, olyan formában, állapotban, ahogy abban megállapodtatok. Jogod van a pénzkeresetedhez és a saját pénzügyeid feletti kizárólagos rendelkezéshez. Mindenkinek joga van rendelkezni a saját tulajdonával és tiszteletben kell tartani másokét.

9.) Jogod van eldönteni, hogy számodra mi a fontos és mi nem, és ezeket prioritásként kezelni, amennyiben mások érdekeit, méltóságát, testi-lelki épségét nem sérti. Tudomásul kell venned a másiknak ugyanezt a jogát.

10.) Jogod van tévedni, hibázni és (kötelességed is) viselni azok következményeit.Tudomásul kell venned a másiknak ugyanezt a jogát, azaz hogy saját hibáira, tévedéseire úgy tekintsen, mint tevékenységének természetes kísérőire, és ne érezzen miattuk bűntudatot, amíg az általa okozott hiba nem korlátozza mások lehetőségeit és jogait.

11.) Jogod van megváltoztatni a döntéseidet bármikor (és viselni ennek következményeit).Tiszteletben kell tartanod mások döntéseit és azoknak megváltoztatását. Nincs jogod számonkérni, miért tette, hacsak döntése nem sérti valamely megállapodásotokat, vagy a közös érdeketeket.

12.) Jogod van logikátlan vagy bármilyen döntéseket hozni.Másoknak is joga van ugyanerre, és nincs jogod saját logikádat számonkérni rajtuk.

13.) Jogod van képviselni és akár nem képviselni az érdekeidet. Tiszteletben kell tartanod mások jogát ugyanerre.

14.) Jogod van azt mondani, “nem tudom”.Nincs jogod elvárni senkitől, hogy mielőtt dönt, tökéletesen átlássa döntésének legtávolabbi következményeit is.

15.) Jogod van elutasítani bármit, a segítséget is. Másoknak is joga van elutasítani a segítséget.

16.) Jogod van eldönteni, hogy vállalod-e a felelősséget mások problémájának megoldásáért. Ha a te segítségedet visszautasítják, nincs jogod megsértődni.Nem igényelhetjük másoktól, hogy problémáink megoldásáért felelősséget vállaljanak.

17.) Jogod van függetlennek érezni magadat mások jóindulatától, amikor velük ügyeidet intézed, és eltekinteni attól, hogy elnyerd a jóindulatukat.Nem tarthatsz igényt erre másoktól sem.

18.) Jogod van arra, hogy magatartásodat ne magyarázd mások előtt, ha ez nem érint előzetes megegyezést vagy közös érdeket.Ugyanez vonatkozik másokra is.

19.) Jogod van, hogy a másokhoz való viszonyodat magad alakítsd, a magad által választott eszközökkel, feltéve, hogy ennek során nem sérted mások jogait.El kell ismerned mások jogát ugyanerre.

20.) Jogod van magatartásodat, gondolataidat, érzéseidet magad megítélni, valamint jogod van, hogy magad vállald értük a felelősséget, viseld a következményeit, amíg ezek nem zavarnak másokat önérvényesítési jogaik gyakorlásában.Tiszteletben kell tartanod mások jogát ugyanerre.

21.) Jogod van az egyedüllétre.Nincs jogod másoktól zokon venni, ha időről időre magányba akarnak vonulni.

22.) Jogod van bántalmazás és félelem nélkül élni. Nincs jogod mást bántani, megfélemlíteni, manipulálni, bántalmazni.

23.) Jogod van a szeretethez. De ezt a másiknak joga van elutasítani is.

24.) Jogod van az önazonosság megéléséhez, és hogy magadat tedd az első helyre. Tiszteletben kell tartanod mások ehhez való jogát is.

25.) Jogod van az önbecsülésed és méltóságod megőrzése érdekében megfelelően eljárni még akkor is, ha ezt valaki sérelmesnek találja – feltéve, ha indítékaid, szándékaid nem erőszakosak. Nem vitathatod el mások jogát, hogy hasonlóan járjanak el, még ha ezt sérelmesnek is találod, ha egyébként indítékaik nem agresszívek.

26.) Jogod van a saját érzelmeidet megélni, kommunikálni mások felé, és azokat jogosnak, érvényesnek elfogadni. De nincs jogod ezekre hivatkozva mások számára sérelmesen, bántóan, hátrányt okozva viselkedni.Másoknak is joguk van a saját érzelmeikhez, de nincs joguk ezekre alapozva számodra sérelmesen, bántóan, hátrányt okozva viselkedni.

27.) Jogod van haragudni és nem megbocsátani. Jogod van nem hinni a másiknak és nem bízni a másikban. Jogod van megszakítani a kapcsolatot bárkivel. Másoknak is joguk van ugyanezekhez.

28.) A te tested a te döntésed. Jogod van azt megóvni, ápolni, gondozni és megvédeni. Másoknak nincs joga rád kényszeríteni – akár manipulációval elérni – bármit (érintést, közelséget, orvosi kezelést, anyagi döntéseket, stb.) vagy beleszólni a testeddel kapcsolatos döntéseidbe. Neked sincs jogod beleszólni mások döntéseibe vagy másokra kényszeríteni bármit.

29.) Jogod van bármit csinálni, amíg és amennyiben ezzel nem zavarsz, nem korlátozol, nem hozol hátrányos helyzetbe másokat, nem akadályozod őket saját jogaik érvényesítésében. Nincs jogod kifogásolni senkinek a cselekedeteit, míg az előbbiek érvényesülnek.

%d