Megértés vagy megszabadulás?

Nehéz vagy kilátástalannak tűnő helyzetekben, és az önismeret útján több irányba is elindulhatunk, hogy az adott helyzetekből kikeveredjünk, tovább léphessünk.

Az egyik irányba elindulva megértést keresünk, szeretnénk a történeteket körbejárni, ok-okozati alapon megvizsgálni, szeretnénk megérteni. Mindaddig amit ezt tesszük, egy helyben állunk, az élet áramából kilépve, körbe-körbe járunk. Így nem érhetnek el új helyzetek, emberek, a régi történetek, és érzéseink tengerében elmerülve élünk.

A másik utat választva, az élet áramlatában benne maradunk, megélt történeteinkkel együtt, azokat nem vizsgálva, a megszabadulás irányába haladunk. Megszabadulni szeretnénk, de nem attól akik vagyunk, amit átéltünk. Elismerve önmagunkat, és történeteinket, a megnyugvás, megbékélés irányába haladunk. Ilyenkor a Szeretet egyenes útján járunk, és ezért cserébe, az Igazság görbe útját hátra hagyjuk. Választásunk alapja annak felismerése, és elismerése, hogy mindenkiben volt, van Jóság és Szeretet. Ezek az alapvető minőségek tesznek minket képessé arra, hogy történeteink súlyától függetlenül, szabadon továbbléphessünk.

A megszabadulás útján járva, valódi önmagunkra emlékezünk, felidézzük azt, akik vagyunk. Jóság és Szeretet. Megéljük, odaadjuk, megmutatjuk. Segítünk, támogatunk, utat mutatunk, és így az életünk példa értékű lesz.

A megszabadulás útja az igazak útja. A szív, a Lélek útja. A Csend és alázat útja. Az élet áramlásának lehetősége, és módja. A tapasztalás sokszínűségének kibontakozása. A bölcsesség, és a megélhető Misztérium forrása…

Végtelen szeretettel: Váradi Andrea

www.talentumok.com

%d bloggers like this: