Általános Szerződési Feltételek Váradi Andrea E.V

Általános szerződési feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Talentumok.com címen elérhető honlap használatával Ön, mint vásárló kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi általános szerződési feltételeket.

A szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, csak magyar nyelvű változatban és a Ptk. (2013. évi V. törvény) szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. Szerződéskötés után egy eredeti aláírt példányt küldünk, és egy eredeti aláírt példányt mi is kérünk.

  1.  Az Üzemeltető adatai:

Cégnév: Váradi Andrea E.V

Székhely: 8097 Nadap Vörösmarty utca 4.

Weboldal: www.talentumok.com, talentumok-lelekebredes.com,

Adószám: 58978955-1-27

Elektronikus elérhetőség: infovaradiandi@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 06-20-410-0507

Raiffeisen bank: 12023101-01833413-00100002

HU76-12023101-01833413-00100002

Swift kód: UBRTHUHB

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: http://www.wordpress.com

  1. Megvásárolható termékek:

A bemutató oldalon szereplő egyéni, és csoportos programokon, képzési lehetőségekben, táborokban való részvétel.

  1. A rendelés elindítása

A megjelenített termékek e mailben rendelhetők meg. Az oldalhoz nem tartozik regisztrációs lehetőség, nem használunk hírlevél szolgáltatást, a kapcsolattartás személyesen, e mailben vagy telefonon lehetséges.

  1. A rendelés menete

Ha szeretne részt venni valamelyik programon, e mailben jelentkezhet, és mi is e mailben jelzünk vissza, hogy ez lehetséges-e. Amennyiben igen, úgy jelentkezési lapot, vagy képzési szerződést küldünk, amin a személyes adatokat kell megadni, aláírni, és visszaküldeni. A jelentkezési lapon, és képzési szerződésben szereplő összegek Áfa mentesek.

  1. Szavatosság

A termékkel kapcsolatos probléma esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. szabályai (6:159-167.§) szerint.

  1. Panaszok intézése

Az Üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és arra érdemi választ ad. Amennyiben a panaszra az Üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban megindokolja. A jogviták elsősorban békés úton közvetlenül vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a bírósági út nyitva áll.

  1. Adatkezelés

Az Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve amennyiben a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges (pl. számlázás, könyvelés).

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Ön nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A leadott megrendelésből készült számla adatai rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A számlázást követően az előzőekhez nem tartozó adatok törlésre kerülnek. A törlési idő a mellékletként kezelendő adatvédelmi nyilatkozatban kerül pontosításra.

A megadott adatok törlése, módosítása a jogosult által bármikor kérhető írásban.

  1. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK. (2013.évi V. törvény), az EKER törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

  1. évi CVIII. törvény), valamint a fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
%d