Általános szerződési feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Talentumok.com címen elérhető honlap használatával Ön, mint vásárló kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi általános szerződési feltételeket.

A szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, csak magyar nyelvű változatban és a Ptk. (2013. évi V. törvény) szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. Szerződéskötés után egy eredeti aláírt példányt küldünk, és egy eredeti aláírt példányt mi is kérünk.

  1.  Az Üzemeltető adatai:

Cégnév: Váradi Andrea E.V

Székhely: 8097 Nadap Vörösmarty utca 4.

Weboldal: www.talentumok.com, talentumok-lelekebredes.com,

Adószám: 58978955-1-27

Elektronikus elérhetőség: infovaradiandi@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 06-20-410-0507

Raiffeisen bank: 12023101-01833413-00100002

HU76-12023101-01833413-00100002

Swift kód: UBRTHUHB

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: http://tarhely.eu

  1. Megvásárolható termékek:

A bemutató oldalon szereplő egyéni, és csoportos programokon, képzési lehetőségekben, táborokban való részvétel.

  1. A rendelés elindítása

A megjelenített termékek e mailben rendelhetők meg. Az oldalhoz nem tartozik regisztrációs lehetőség, nem használunk hírlevél szolgáltatást, a kapcsolattartás személyesen, e mailben vagy telefonon lehetséges.

  1. A rendelés menete

Ha szeretne részt venni valamelyik programon, e mailben jelentkezhet, és mi is e mailben jelzünk vissza, hogy ez lehetséges-e. Amennyiben igen, úgy jelentkezési lapot, vagy képzési szerződést küldünk, amin a személyes adatokat kell megadni, aláírni, és visszaküldeni. A jelentkezési lapon, és képzési szerződésben szereplő összegek Áfa mentesek.

  1. Szavatosság

A termékkel kapcsolatos probléma esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. szabályai (6:159-167.§) szerint.

  1. Panaszok intézése

Az Üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és arra érdemi választ ad. Amennyiben a panaszra az Üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban megindokolja. A jogviták elsősorban békés úton közvetlenül vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a bírósági út nyitva áll.

  1. Adatkezelés

Az Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve amennyiben a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges (pl. számlázás, könyvelés).

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Ön nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A leadott megrendelésből készült számla adatai rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A számlázást követően az előzőekhez nem tartozó adatok törlésre kerülnek. A törlési idő a mellékletként kezelendő adatvédelmi nyilatkozatban kerül pontosításra.

A megadott adatok törlése, módosítása a jogosult által bármikor kérhető írásban.

  1. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK. (2013.évi V. törvény), az EKER törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

  1. évi CVIII. törvény), valamint a fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
0