Aktuális Energiák *Az Arany-kapu üzenete…

Most van az az időszak, amikor te is biztosan érzed a hívást, hogy találkozhass olyan emberekkel, akik hasonlóak mint te, akikkel összeköthet a közös spirituális cél, üzenet. Ha az együttműködés valóra tud válni, abban a pillanatban összerendeződnek a Föld, a galaxisok rezonáló örvényei, és az Isteni archetipikus energiák. Ilynekor bármi, minden lehetségessé válik!


Mi ezt szinkronicitásnak ismerjük. Különleges, egyedölálló pillanatok ezek, és nem kell hozzá több, mint összesen két ember együttrezgése. A szinkronicitás érzelmi élmény, szokatlan egybeesés, aha élmény, ami mindig visszaigazolja, hogy mi is részei vagyunk a hatalmas egésznek. Az univerzum természetesen egységes egész, melyben a lények elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az interaktív lehetőségek hatalmas hálójában.Ezt az energiahálót nevezik kristály-rács hálónak, és ez az, ami mindent mindennel összeköt. A „szuperluminális információ átadás”-nak nevezett folyamatban a tudat behatol a háló energiavonalaiba, és a fénysebességnél gyorsabban közvetíti az információt. A szinkronicitások ennek a folyamatnak természetes következményei.
Globális világunk is része a kristály-rács hálónak. Ebben a hálóban nincs különbség az akkor és a most között, az álom és a valóság között. Az idő, a tér és a lineáris valóság egy nyitott rendszerben szabadul fel. Itt, a szuperluminális formák valóságában tudatos álmodók álmodják most is az álmot, ami a megnyilvánult valóssággá válik. Ha tudatos álmodókká válunk, mi is részt veszünk a Föld új valóságának megálmodásában. A szupertudatosság hálózatában mindannyian hozzájárulnak a kollektív valóság folyamatos teremtéséhez. Ebben az álomban mi vagyunk az álomszövők, és a szövedék, az álmodók és a megálmodottak.Lépjünk be a szinkronisztikus hálóba, és vegyünk részt mi is tudatosan a valóság újrateremtésében.


Ébredjünk rá az egyetlen család tudatosságára!


A kristály háló nem az ok-okozati energia hálóján belül létezik. Egyedülálló folyamat, amit a „vezérfonal követésének” nevezünk. Ennek segítségével gyorsan dekódolhatjuk a spirituális utunkkal kapcsolatos szimbolikus információt. Hogy a vezérfonal követőjévé válhassunk, egyszerűen legyünk nyitottak, összpontosítsunk a jelen pillanatra, és kövessük érzéseinket. Majd figyeljük meg, és dolgozzuk fel az adatokat, melyek képek, színek, érzetek formájában érkeznek hozzánk, anélkül, hogy azonnal következtetéseket vonnánk le belőlük.


Az első ilyen jelek a szinkronisztikus események. Ha kiterjesztjük éberségünket anélkül, hogy értelmeznénk, a szimbolikus jelentés fel fogja tárni önmagát.
A jelenlegi időszakban a másik fontos szimbólum a védőpajzs, ami a védelem és megőrzés képességét jelzi. Kialakíthatunk egy álompajzsot, mely spirituális utunk eseményeit, tanításait, totemállatait és szimbólumait ábrázolja. A pajzsunk amit készítünk, elérhetővé teszi számunkra a bolygó gyógyító erőit, a kristályokat, és más elementáris, galaktikus energiákat. Ápoljuk most kapcsolatunkat a Föld elemeivel.
A jelenlegi időszak előkészíti az önmagunkkal való tudatos munka mélységeit, ami az Önmagunkhoz való hűséghez, az Önazonosság legmagasabb szintjéhez vezet majd el.


A szeptemberi hónap rólad kell, hogy szóljon, a legbelsőbb érzéseidről, megéléseidről, megértéseidről. Akik ebben az időszakban el tudnak jutni odáig, hogy a saját Lélek esszenciájuk igaz hangját hallják meg, és megfogva a belső irányításuk kezét, csukott szemmel, követni képesek, egy teljesen ÚJ világban ébredhetnek tudatukra, az Arany-kapun átlépve. Ez a kapu most van nyitva, nem vár senkire, egyszer csak bezárul, és vége. Különböző minőségű világok ajtaja, küszöbe. Itt nem mindenki léphet át, csak látja, érzi, hogy van, akinek megmutatja a Lélek.


Különleges, egyedülálló időszak részesei vagyunk, Hála érte, hogy részt vehetünk benne!


Ne felejtsd el soha, hogy nem vagy egyedül, veletek vagyunk a Térben: Váradi Andrea és Dömötör Aletta

%d