Egy a láng – minden egy * Éljétek saját egyedi és autentikus életeteket!

Kedves Fénymunkások, most, hogy elkezdődik december, beléptek a Fény Szívébe. Ez a végtelen hatalom, lehetőségek és potenciák birodalma, mely a feltétlen szeretet végtelen lángjának szívében található.

Nos, szeretetteim, megtapasztaltátok azt az intenzív energiát, ahogy szívetekben az ikerlángok eggyé váltak, s most ebben a mélységes csendben és békében léteztek. Ez egy gyöngéd hely, a lágyság, édesség, melegség és intimitás helye, olyan kifinomult hely, melyet elmulaszthattok, ha nem koncentráltok lényetek szívében a csendes központra.
Amint megnyitottátok szíveteket és lehetővé tettétek az ikerlángok számára, hogy bennetek egyesüljenek, beléptetek az 5. dimenziós tudatosságba. Megtapasztaltátok önmagatokban a gyémántfényt, mely fényesen, a kozmikus létezés csillogó hálójában létező mindenség tudatosságával világít.

És, legdrágább lelkek, egy az Egy-ség visz majd el titeket saját sugárzó szívetek egységközpontjába, mely a Magasabb Szív Templomában létezik, s ott megtaláljátok a Mindenség „várandós” csöndjét és mélységes békéjét. Megérzitek lényetek gyengéd édességét, azon a helyen, ahol, mint a ti részetek, él bennetek a mennyország.

És a békének és csendes édességnek ettől a pillanatától kezdve álltok készen, hogy a szívetek fényéből való új teremtés hullámain kezdjetek ringatózni.

Mit teremtetek majd a mennyek édes és csodálatos eszenciájából, mely bennetek létezik?

Kedveseim, a mostani decemberi erőteljes behangolásokkal arra noszogatunk benneteket, hogy figyeljetek, hogyan teremthettek és élhettek egy szabad és örömteli, „autentikus” életet, mivel ez az, amit a mennyország jelent a Fény lényei számára. Talán paradoxonnak tűnik egyszerre eggyé válni és ugyanakkor külön-legesnek is lenni, a magasabb dimenziókra azonban e két egymást kiegészítő energia tánca jellemző. Amikor a dualitásnak a maga ellentéteivel vége szakad, csak az egység marad, melyben gyönyörűségesen keverednek a különféle, ám egymást kiegészítő energiák, a Minden Létező Yin-je és Yang-ja.

 Autentikusnak lenni

„Autentikusnak” lenni azt jelenti, mint felismerni, kik vagytok az élet áramlásában és táncában. Hiszen ti az isteni eszencia emberi formában létező szikrája vagytok az, akit mi emberangyalnak nevezünk. Azt is jelenti, hogy felismeritek, nincs mit „tanulnotok” a Föld bolygón; egyet kell tudnotok, hogy lényetek szíve már a mélységes bölcsesség helye. Nincs mit „meggyógyítanotok” sem, mivel a fény tökéletes lényei vagytok, akik csupán azt kutatják, hogy ez a tökéletességük tükröződjön a teremtett valóság külső világában. Autentikusnak lenni azt jelenti, kedves Fénymunkások, hogy ráébredtek: lelketek legmagasabb lehetőségeinek megvalósításáért vagytok itt, növekedni, tapasztalni, kalandokat átélni a fény hullámain, teremtésetek örömében felfedni, kik is vagytok! Ez az 5. dimenziós tudatosságbeli élet lényege. És a tudatosság e szintjére való belépéshez a szíven keresztül vezet az út. Amint rátaláltok személyes szolgálatotokra, szerepetekre ebben a bolygóméretű társteremtésben, szívetekben vágyat éreztek majd, hogy a csak rátok jellemző különleges módon tapasztaljátok meg az életet és a szeretetet!

Igen, szeretett Fénymunkások, mindegyikőtök olyan egyedi, mint egy hópehelykristály, és mindegyikőtök különböző módon fejezi ki a feltétlen szeretetet.

Autentikus állapotban lenni azt jelenti, hogy szívenergiátok áradását olyan módon tapasztaljátok meg, amely egyedi módon fejez ki benneteket, azt, akik vagytok.

A ti módotok nem lesz azonos másokéval, hiszen, miközben a feltétlen szeretet lángjában egyek vagytok, ugyanakkor lelketek kifejeződésében egyedi szépséggel bírtok, ez pedig lelketek sok különféle múltbeli, jövőbeli, párhuzamos valóságbeli és életbeli tapasztalásában felhalmozódott tapasztalataiból ered. Ne féljetek attól, hogy belépjetek valódi lényetek mélységes igazságába, hogy kifejezzétek és felfedezzétek ezt a szereteten és szívetek fényén keresztül.

Honnan tudjátok majd, hogy életetek autentikus-e?

Önmagatokon belül a béke, öröm és kiteljesedés mélységes érzését fogjátok megtapasztalni. Hála tölt majd el benneteket, és az életetekkel való elégedettség. És, még ha mindezeket most nem is érzitek, tudhatjátok, hogy az ikerlángok mostani egyesülésével felhatalmazást nyertek arra, hogy elinduljatok a belső béke és öröm állapota felé.

Így csak azt javasolhatjuk nektek, hogy kezdjetek el teremteni, és a szívetekben őrizni az 5. dimenziós tudatosságot.

Hogyan lehettek autentikusak

  • Legyetek szabadok, tapasztaljátok meg magatokban a szabadságot: tudjátok, hogy többé nem kell mások kedvére tennetek, nem kell „megfelelnetek”. Amikor autentikusak vagytok, akkor szeretőek, kedvesek és békések vagytok, és a körülöttetek lévő emberek nem érzik majd fenyegetőnek magukra a különlegességeteket, hanem veletek együtt ünneplik azt. Ha így éltek, lelketek érzi, hogy szabadon válhat mindenné, ami csak lehetséges, és így megmutatkozik teljes hatalmatok. Vállaljatok felelősséget azért, hogy fenntartjátok szabadságotok, fényetek belső érzését, hogy azzá válhassatok, akik valójában vagytok.

 

  • Legyetek szenvedélyesek, s osszátok meg szenvedélyeteket: kövessétek álmaitokat és vágyaitokat. Amikor autentikusak vagytok, szenvedélyetek hozzátok vonzza majd a körülöttetek lévő embereket. Ne legyetek megszállottak. Emlékezzetek, a szenvedély olyasvalami, amit megoszthattok másokkal, nem pedig menekülési útvonal a kapcsolatok és az intimitás elől. Életetek szenvedélye elmélyíti a mások iránti szeretetet és intimitást, ahogy az ő szívük szenvedélye egyesül a tiétekkel. Tudjatok róla, hogy minden szívnek megvan a saját egyedi szenvedélye, és kifejezésmódja. Törekedjetek arra, hogy elismerjétek és tiszteljétek mások szenvedélyét, és ők is tisztelik majd a tiéteket és megosztják veletek az övékét. Amikor egy embercsoport együtt dolgozik, egyesítve szívük szenvedélyének lángját, ez a szeretet és kreativitás valóban erőteljes energiáját hozza létre.

 

  • Legyetek nyitottak és őszinték, mind magatokkal, mind másokkal: legyetek tudatában, hogy mit éreztek magatokban, és ne féljetek attól, hogy ezt kifejezzétek. Törekedjetek arra, hogy kinyilvánítsátok önnön igazságotokat. Ha ezt düh és agresszió nélkül teszitek, akkor mások el fogják fogadni. Talán nem fog egyezni az ő igazságukkal, de ez nem a ti dolgotok. Ha képesek arra, hogy elfogadják igazságotokat, az jó; de ha mégsem, akkor engedjétek meg magatoknak, hogy addig keressetek, míg olyanokra találtok, akik hozzátok hasonlóan nyitottak és őszinték veletek. De tudjatok róla, kedveseim, hogy a nyitottságra, őszinteségre és szeretetre való képesség azon alapszik, képesek vagytok-e először is önmagatokkal nyitottak, őszinték és szeretőek lenni. Amennyire nyitottak és őszinték vagytok saját magatokkal, annyira fog ez tükröződni a mások felé mutatott ilyen képességeitekben.

 

  • Legyetek eredetiek és kalandszeretőek: ne a biztonság legyen életetek célja, kedveseim, mivel az anyagi dimenziókban ilyen nem is létezik. Az 5. dimenzióban minden létező természete az áradás, a rugalmasság és a változás. A kozmikus szívenergia kiárad és mindig új formákat és kifejeződéseket keres magának. Törekedjetek arra, hogy együtt mozogjatok ezzel az áramlattal, engedjétek meg magatoknak, hogy ebből az áramlatból teremtsetek, és hogy ezt a folyamatot élvezzétek is. Emlékezzetek, milyen érzés volt gyermekként, amikor barátaitokkal kalandokra indultatok? Ennek olyannak kellene lennie, mintha lelketek minden nap új kalandokba bocsátkozna. Mindegy, milyen lehet az életetek, mindig, mindennap teremthettek magatoknak, önmagatokban szeretetteli és szépséges apró kalandokat.

 

  • Legyetek békések, legyetek jóindulatúak: amikor életeteket a tudatosság 5. dimenziós szintjén élitek, úgy érzitek majd, hogy vágytok a békére és a kegyelemre. Egyúttal képessé is váltok arra, hogy ezeket megteremtsétek, bárhol is jártok, még ha egy nagyváros vagy egy forgalmas utca közepén éltek is! Tudatosságotok ugyanis a „békének és szépségnek” egy olyan erős zónáját fogja megteremteni, melyet mindenki megérez majd, aki a közeletekbe jön. Ez vonzza majd őket, illetve visszatükröződik abban, ahogy válaszolnak nektek. A béke és kegyelem, mely belőletek sugárzik, felébreszti bennük is az örömet és a kedvességet.

 

  • Éljétek életeteket a társadalmi és verbális kliséken túl: kedves Fénymunkások, ne terheljétek meg magatokat a tudással, hogy egy másik személy hogyan gondolkodik, érez, vagy hogy hol tart. Engedjétek meg nekik, hogy ott legyenek, ahol, és azok legyenek, akik. Engedjétek meg nekik saját egyediségük misztériumát. Ezen az 5. dimenziós helyen minden szeretet, a félelem pedig csak egy illúzió. Nincs értelme másoknak azt mondani: „Hiszen te félsz”, mivel ez csupán a ti – mások érzései feletti ítélkezésre való – szükségleteket tükrözné, s hogy biztonságban érezzétek magatokat annak analizálásával, hogy mások mit gondolhatnak a ti életetekről. Inkább azt keressétek, mi az a „szeretetüzenet”, amit ez a személy hozott a számotokra, az általa tükrözött illúzió révén. Ez leggyakrabban annak szükséglete, hogy magatokba, saját illúzióitokra tekintsetek, hogy megváltoztassátok életeteket, s talán, hogy meglássátok, hol és hogyan engedtétek be ezeket az illúziókat a szívetekbe. Kedveseim, egyszerre benne élni az illúziókban és azokon túl, egyedi igazságotok szívében, maga a multidimenzionális életre való „képesség”.

 

  • Ne álljatok ellent az áramlatnak: kedveseim, amikor autentikus életet éltek az 5. dimenziós tudatosságban, akkor a feltétlen szeretet áradása erős, és mindenféle meglepő eseményt és változást hoz magával. Ne álljatok ellent a változás áradásának, mivel ez a régi energiás illúziók keménységével blokkolná az áramlást. Mi ezeket a meglepő eseményeket „csodáknak” nevezzük, mivel még ha időnként nem is annak tűnnek a számotokra, arra szolgálnak, hogy titeket a bőséges szeretet áramlatán belül tartsanak. Ha ellenálltok, saját szívetekben gátoljátok a bőséges szeretet áradását, s ekkor ez titeket megkerülve áramlik tovább, ti pedig elkülönülést, magányt és hiányt fogtok megtapasztalni. Ahogy újra kitárjátok szíveteket a feltétlen szeretet áradásának, úgy a bőség áramlata is újra rátok talál. Az áramlásnak való ellenállás mindig a dolgok kimenetelére vonatkozó meghatározott elvárásoknak és ideáknak az eredménye. Ha egyszer képesek vagytok arra, hogy elengedjétek az elvárásokat, és megengeditek a változást és az áramlást, akkor nem lesztek dühösek vagy merevek, amikor egy manifesztáció nem úgy jelenik meg az anyagi világban, mint ahogyan vártátok.
  • Tudjatok arról, hogy minden az Isteni rend szerint áramlik, és hogy életetek minden változásán és váltásán áldás van. Amikor hálával és kegyelemmel fogadjátok el a változást, akkor látjátok meg és veszitek észre a minden létező szívéből érkező bőséges áldásokat.

Mihály Arkangyal üzenete az embereknek…

Végtelen szeretettel: Váradi Andrea és Dömötör Aletta

www.talentumok.com

%d bloggers like this: