Jelenleg nagyon nehéz időszakot élünk át energetikailag. Fontos, hogy legyenek olyan kapaszkodók, melyek megtartanak belső középpontodban.

Fogadjátok tőlünk Végtelen Szeretettel Tóbiás Csendes Imáját, használjátok a mindennapokban.

A Csendes ima az elismerése Mindannak, Ami Van. Mikor ezt az imát mondom, tudom, hogy minden imámat, amelyet valaha mormoltam, meghallotta a Szellem, és hogy a Szellem megadta mindazt, amit kértem. Elismerése továbbá annak, hogy a lelkem Isten szeretetében és kegyelmében teljes. Elismerése a tökéletességem teljességének, és a Való-ságosságomnak. Mindaz, amire vágyom, mindaz, amit társteremtőként szeretnék megalkotni, már most is létezik a valóságomban. Én ezt a Csendes Imának hívom, mert tudom, hogy a Lényem már eleve kiteljesedett. Nincs szükség arra, hogy bármit kérjek a Szellemtől, mert már megadatott minden.

Csendes ima

A szívemben elfogadom a tökéletes Lényemet.
Elfogadom, hogy az öröm, amit kerestem, már jelen van életemben.
Elfogadom, hogy a szeretet, amiért imádkoztam, már bennem van.
Elfogadom, hogy a béke, amit kívántam, már itt van a valóságomban.
Elfogadom, hogy a bőség, amely után sóvárogtam, már most betölti életemet.

Az igazságomban elfogadom a tökéletes Lényemet.
Vállalom a felelősséget a saját teremtményeimért,
Mindenért, amely az életemben létezik.
Elismerem a Szellem erejét, amely bennem lakozik,
És tudom, hogy minden dolog úgy van, ahogyan lennie kell.

A Bölcsességemben elfogadom a tökéletes Lényemet.
A leckéimet gondosan válogattam meg, én Magam,
És most általmegyek rajtuk, teljességükben megtapasztalva azokat.
Az utam egy szent utazás, isteni céllal.
A tapasztalataim a „Minden, Ami Van”-t gazdagítják.

A tudásomban elfogadom tökéletes Lényemet.
Ebben a pillanatban az arany trónusomban ülök,
tudván, hogy a fény angyala Vagyok.
Rátekintek az arany ládára- a Szellem ajándékára-
és tudom, hogy már minden vágyam eleve beteljesedett.

Az önmagam szeretetében, elfogadom a tökéletes Lényemet.
Nem aggatok Magamra ítéleteket vagy terheket.
Elfogadom, hogy a múltamban mindent szeretetből kaptam.
Elfogadom, hogy minden ebben a pillanatban, szeretetből fakad.
Elfogadom, hogy a jövőmben mindent a legnagyobb szeretet szül majd.

Lényemben elfogadom tökéletességem.
És ez így van.

Forrásoldal: http://biborkor.blogspot.hu/2009/03/csendes-ima-tobiastol_07.html

0