Aktuális energiák *Változz, változtass!

2016. December 13.-án kezdődik a 6. hónap a Maya naptár szerint, ami Kék Vihar hónap lesz. Ez lehet az év legeslegkülönlegesebb hónapja. Sok energetikai esemény lesz, sok-sok együttállással, váltással. Erőteljes tisztító energiák várhatóak. Figyeljünk oda, legyünk tudatosak. Helyezkedjünk bele az energiák áramlatába, hagyjuk, hogy rajtunk keresztül áramoljanak, földelődjenek, hogy minket megtisztítsanak.

Ebben a hónapban ugyanaz az energia lesz a térben, ami az év energiája is, így a jegyhez rendelt témák felerősödnek, erősebben hatnak.

A hónap fő üzenete: VÁLTOZZ! VÁLTOZTASS! 

Vihar jegy főbb témái, amivel dolgozni kell:

– Mélyreható átalakulás és felgyorsulás korszakába lépünk. Elérkeztünk a peremére annak, amit eddig önmagunkként ismertünk. A vihar hív, lépjünk be a tűzbe, mely lényünk minden szintjét megváltoztatja, még az életünk alapjául szolgáló szerkezetet is. Lépjünk egy nagyot az ismeretlenbe – és kezdetét veszi metamorfózisunk!

– Úgy érezzük, nem vagyunk eléggé magabiztosak ahhoz, hogy kockázatokat vállaljunk? Bizonytalanok vagyunk döntéseinkben? Láthatatlan falba ütköztünk? Talán felfokozott érzelmeket vagy leírhatatlan szorongást tapasztalunk? Ez természetes, mivel most tartunk a fejlődés tűzpróbájánál. A most lejátszódó jelentős eltolódás alatt lényünk minden szintjén végbemegy az átváltozás. Lehet, hogy aggódunk testi fejlődésünk és épségünk miatt. Gondozzuk és ápoljuk önmagunkat. Az erősödés, melyet érzünk, a vihar időszakában jelentkező felgyorsulás és megtisztulás.

– Vihar  árnyékának bölcsessége élettapasztalataink tanításainak átöleléséből fakad. Felszínre hozza az alapvető gondokat, kitisztítja a rejtett szögleteket, és feltárja a Forrástól való bárminemű elszakadást. Olykor az élet elviselhetetlenül sűrűnek, felfokozottnak és nehéznek tűnhet, és az is előfordul, hogy menekülnénk e világ valósága elől. Pedig ez tagadást, visszautasítást és káros mintákat állandósíthat, mely csak megnehezíti a fejlődést. Ebben az árnyékban megtalálható a káros szenvedélyek minden fajtája: az anyagi kényelem, a félelem, a kétség, a szex, anyagi javak, kapcsolatok, munka, stb.

– Megtapasztalhatjuk a kétségbeesés érzését, és a vágyat, hogy feladjuk. Bátorodjunk fel! Az ismeretlen határán állunk! Az átalakulás folyamatában tartózkodunk, új, szent földként fedezve fel önmagunkat. Érzéseink elmélyültek, megnevezhetjük és használhatjuk őket, hogy megteremthessük a szabadság extázisát. Szakítsuk át gátjainkat, hogy legyen egység! Az átalakulás teljes egészében kihívás elé állít világunk minden területén. Adjunk fel mindent, ami az elszakadás illúzióját állandósítja. Hajítsuk ezeket a dolgokat a vihar tüzébe, és a hamvakból kiemelkedik átalakult, igazi lényegünk.

– A vihar segít kimozdulni a látszólagos elszakadásból az újraegyesülésbe. Egy kereszteződésben állunk most. Személyes forradalmunk kellős közepében vagyunk, régi minták, elmúlt tapasztalatok, ítéletek, emlékek és elvárások elsöprését végezzük. Megtisztultunk és felgyorsultunk fénytestünkben, előkészülve az újjászületésre.

– A vihar felkészít arra, hogy átmehessünk a látszólag leküzdhetetlen falon, és e fal körül kavargó felfokozott érzelmek adják majd az energiát ahhoz, hogy átlendüljünk rajta. Ezek az érzelmek teszik hozzáférhetővé rejtett erőinket és lehetőségeinket. Tisztuljunk meg a vihar esőjében, és alakuljunk át villámcsapásában. Érezzük a mennydörgés-lények ölelését. Fedezzük fel az igazi kaland szabadságát, a megszabadult „színészt”, aki bármilyen darabot el tud játszani bármelyik pillanatban, ragaszkodás és kötöttségek nélkül. Bízzunk Esszenciális Önvalónkban, hogy elhozza nekünk ezt a szabadságot. A viharon keresztül engedjük meg önmagunknak, hogy mesteri játékossá váljunk a nagy játékban.

Az 6. hónapon belül kettő teljes 13 napos hullámciklus lesz:

  • 12. 19.-12. 31.-ig Vörös Kígyó hullám
  • 01.01.-01. 13.-ig Fehér tükör hullám

Ebben a hónapban, ebben a két házban fogunk tartózkodni azon belül, hogy a Kék Vihar ország, Kék Vihar városában leszünk.

Nézzük, hogy milyen energiákkal színesítik mindezt az adott 13 napos hullámciklusok.

12.19.- 12.31-ig Vörös Kígyó hullám:

Fő témái, amelyekkel dolgozni kell:

– Hajlamosak lehetünk arra, hogy olyan döntéseket hozzunk, melyek a megszokásokon és biztonságon alapulnak, ahelyett, hogy a pillanat intuíciójára hallgatnánk. Ha azt tapasztaljuk, hogy életünk unalmas és hiányzik belőle az erő, figyeljünk oda, és vizsgáljuk felül megszokásainkat és viselkedésmintáinkat. Érezzünk rá az új mintákra és változásokra, melyek több vitalitást, spontaneitást és izgalmat visznek az életünkbe.

– A kígyó, az életerő arra bíztat, hogy cselekedjünk intuitív módon minden pillanatban. Kövessük a gyomortájékból induló ösztöneinket és megérzéseinket. Érezzük rá problémáink megoldására. Mi az, amit ösztönösen sejtünk jelenlegi helyzetünkről? Mi mozgatja és motiválja döntéseinket? Hallgassunk a testünkre, mint bölcsességünk templomára. Hagyjuk, hogy beépüljön lényünk minden síkjába és szintjére. Alakítsunk ki olyan kapcsolatot testünkkel, mely megszabadít minket múltunk szokásaink csapdáitól.

– Mindannyian arra vágyunk, hogy megoszthassuk legbelső valónkat, vágyódunk egy mélyebb, meghitt kapcsolatra. Álljunk készen szexualitásunk és testiségünk kérdéseinek vizsgálatára. Bizonyosodjunk meg afelől, hogy nem szigetelődünk el a szenvedély táncától, mely összhangban áll isteni természetünkkel. Érzékeljük mélyről jövő vágyunkat az egyesülésre és meghittségre. Ébresszük fel életerőnket, testünk bölcsességét és szenvedélyes életvágyát.

– Vizsgáljuk meg, hogy jelen van-e életünkben a fizikai testhez való ragaszkodás kelepcéje, az érzéki vágyak utáni epekedés, mely behálóz és fogva tart. Túlságosan fontos számunkra az, ahogyan testünk kinéz, vagy ahogyan mások látnak, vagy véleményt alkotnak rólunk? Testünket eszközként és útmutatóként használhatjuk az átalakuláshoz. Fedezzük fel testünket, mint a magasabb tudatosság elérésének és életre keltésének eszközét.

Eme hatalmas életerő integrálásával és természetes áramlásával megtapasztalhatjuk a bennünk lévő kígyó táncának szent tüzét. Engedjük, hogy ez az életerő valóban természetesen folyjon. Sorakoztassuk fel, majd engedjük el az ítéleteket. Engedjük szabadjára a testünkkel és a szexualitással kapcsolatos felfogásunkat. A szeretet fényében használjuk fel szenvedélyünket annak érdekében, hogy a kígyó erejét a maga teljességében megtapasztalhassuk, hogy tanulhassunk belőle. Ez a szent energia segít és támogatni fog minket abban, hogy spontán döntéseket hozhassunk, és új megoldásokat fedezhessünk fel.

– Figyeljünk oda minden csakra energiájának tanítására, megvilágosító üzeneteire. Használjuk szenvedélyünket a kreativitásunk kézzelfogható kifejezésére. Hangoljuk rá egész lényünket a kígyó szent tüzére. Ereje és ösztönös átalakulása számunkra is elérhető, hogy fellobbantsuk és megtisztítsuk testünket.

2017.01.01.-01.13.-ig Fehér tükör hullám

Fő témái, amivel dolgozni kell:

– Lássuk meg mindazt, ami nem világos, amit nem vallottunk be magunknak, vagy hárítottunk eddig, a problémák illúzióját. Lehetőséget kapunk arra, hogy szembenézzünk az igazsággal, és befejezzünk egy lezáratlan leckét. Nézzünk a tükörbe, melyben láthatóvá válik a tudatalatti, és vegyük szemügyre az árnyékos oldalunkat, mely megmutatja, ami köztünk és a fény között áll. A tisztánlátás ajándékát kapjuk!

– A tükör tükrözött árnyékában lehet, hogy össze vagyunk zavarodva, vagy elvesztünk problémáink visszatükröződésében: kétség, félelmek, ítélkezés, érzelmi gondok – röviden: az illúzió megannyi arca. Őszintén kérdezzük meg magunktól, hogy miként tartjuk fenn életünkben az illúziókat. Megkapjuk az ítélőképesség kardját. Nézzünk bele életünk tükrébe, és vágjuk le mindazt róla, ami nem tiszta.

– Tükrünk homályos tükröződései kezdenek olyan valóságosnak tűnni, hogy már elhisszük, hogy erősebbek annál a képességünknél, hogy változtassunk tapasztalatainkon? Nézzünk szembe az árnyékunkkal a homályos tükörben. Lássuk tisztán visszatükröződéseinket, pillantsunk be bölcsességükbe. Ez a tükör mindig a növekedésünkhöz és kibontakozásunkhoz legszükségesebb tanításokat tárja elő. Ha azt érezzük, hogy tehetetlenül a tudat labirintusának csapdájába estünk, képzeljük el magunkat, amint a tükör középpontjában ülünk. Kérjük a bölcsességet. Tisztán vágjunk keresztül a tudat labirintusán, és ismerjük fel az igazságot. Támogassuk a tudatunkat. Nyíljunk meg Esszenciális Önvalónk előtt, mely úgy tekint a problémákra és árnyékokra, mint a spirituális megértés adományaira.

– A tükör megerősít bátorságunkban, mellyel szembenézhetünk „tisztátalan” oldalunkkal. Milyen látható problémát, illúziót vagy gyengeséget tapasztalunk, melyet közvetlenül is meg tudunk nevezni, hogy később meglephessen ajándékaival? Használjuk ezt a világot és az embereket tükörként felfedező utunkon. Ha ragaszkodunk rögzített álláspontjainkhoz, meggátoljuk a változást. Ha kötjük magunkat masszív berögzültségeinkhez, megbizonyosodva a felől, hogy csakis nekünk van „igazunk”, mi élünk „helyesen”, szabadítsuk fel magunkat, hogy megtapasztalhassuk a változó álláspontokban rejlő erőt. Kísérletezzünk az elengedéssel, vagy azzal, hogy belehelyezkedünk mások helyzetébe. Lépjünk át a tükör másik oldalára!

– A tükör eljuttat egy folyékony és rugalmas állapotba, a látszólagos ellentétek végletei közé. Hogy megélhessük ezt az állapotot, képzeletben hozzunk létre egy fényháromszöget úgy, hogy összekötjük magunkat az ellentétekkel. Ezután képzeljük magunkat a háromszög közepébe, a paradoxon vagy a konfliktus egybeolvadásának helyére, ez a folyékonyság helye. Ha gondjaink vagy kérdéseink vannak, szakítsunk időt arra, hogy befogadhassuk az útmutatást, mely a folyékony középpontban rejlik.

– Nincsenek végérvényes dolgok. Szélesedik a rés a világok között. Egy táguló tér-idő szerkezetben élünk, hogy az elválasztódás begyógyulhasson, és hogy a menny és a Föld eggyé válhasson. Az ítélet és az elfogadás ugyanannak a tükörnek a két oldala. Sétáljunk a visszatükröződéseken túl egy magasabb valóságba. Használjuk a megkülönböztetés kardját, hogy levághassuk magunkról a magunk és mások bírálatát. Az önelfogadás hatalma lehetővé teszi, hogy elengedjünk és megbocsássunk mindent, ami igaz énünk tükrözésében megakadályoz.

– Abba a tükörbe is vessünk egy pillantást, amit mások tárnak elénk, hogy megtudjuk, milyen módon tartjuk fenn az illúziókat életünkben. Ha valaki vagy valami erős érzelmeket vált ki belőlünk, tudatosan vizsgáljuk meg bírálatainkat, nehezteléseinket és érzelmileg túlfeszített válaszreakcióinkat. Vegyük észre a varázslatos tükör ajándékait. Legyünk készek használni őket, hogy tényleg láthassunk, megbocsáthassunk és átalakulhassunk. Kérdezzük meg azoktól a barátainktól, akikben megbízunk, hogy mi a véleményük rólunk. Használjuk ki az alkalmat, hogy együtt utazhatunk a tükrök termén át. Spirituális harcosként legyünk készen olyan kockázatokra, melyek segítenek a megbocsátásban magunknak és másoknak. Tekintsünk úgy önmagunkra, mint aki teljesen megszabadult az elme illúzióinak labirintusából. És ekkor sétáljunk át a visszatükröződésen egy magasabb valóságba.

Bach-virág esszenciák közül az alábbi keveréket tudom ajánlani az érzelmi energiák letisztításához: Bohócvirág, Erdeifenyő, Napvirág, Ernyős madártej, Hangafű.

Naponta 4X4 cseppet javaslok belőle fogyasztásra.

Nem feltétlenül kell az eszenciákat fizikai szinten beszedni, elég ha tudatosan foglalkozol,a virágminőségekkel, használod a megerősítéseket.

A virágokról leírást a honlapunkon találsz: https://talentumok.com/bach-virag-kartya/

Ha szeretnél ásványt, kristályt használni, akkor erre a hónapra a Rózsakvarcot javaslom, mert ez a kristály segít abban, hogy kapcsolatba kerüljünk a valódi és végtelen szeretettel.

Tisztítás: tartsuk a követ jó néhány percig folyó víz alatt és vizualizáljuk, ahogyan az egyensúlytalanságok kimosódnak. Azután tegyük a napfényre megszáradni. Tisztíthatjuk füstölővel, gyertyalánggal is, illetve Napfürdővel vagy Hold fürdővel.

Kívánunk neked erre a hónapra is sok-sok tudatosságot, kitartást és önfegyelmet, hogy képes legyél haladni a neked kijelölt úton!

Együtt vagyunk veletek a végtelen energiák és szeretet terében:

 Váradi Andrea és Dömötör Aletta

www.talentumok.com

%d